MAĎARSKO

Štátne sviatky Maďarsko 2017

Január

1. január (nedeľa) – Nový Rok

Marec

15. marec (streda) – Vypuknutie revolúcie 1848 – štátny sviatok

Apríl

16. apríl (nedeľa) – Veľkonočná nedeľa 
17. apríl (pondelok) – Veľkonočný pondelok

Máj

1. máj (pondelok) – Sviatok práce

Jún

4. jún (nedeľa) – Svätodušná nedeľa 
5. jún (pondelok) – Svätodušný pondelok

August

20. august (nedeľa) – Sviatok ústavy a deň sv. Štefana

Október

23. október (pondelok) – Deň republiky – vypuknutie revolúcie 1956

November

1. november (streda) – Sviatok všetkých svätých

December

25. december (pondelok) – Prvý sviatok vianočný 
26. december (utorok) – Druhý sviatok vianočný