NEMECKO

Štátne sviatky Nemecko 2017

Január

1. január (nedeľa) – Nový Rok 
6. január (piatok) – Traja Králi (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku) 

Apríl

14. apríl (piatok) – Veľký piatok 
17. apríl (pondelok) – Veľkonočný pondelok

Máj

1. máj (pondelok) – Prvý máj 
25. máj (štvrtok) – Nanebovzatie Ježiša Krista a Deň otcov

Jún

5. jún (pondelok) – Svätodušný pondelok 
15. jún (štvrtok) – Božie telo (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcii, Sársku, v niektorých oblastiach Saska a Durynska)

August

15. august (utorok) – Nanebovzatie Panny Marie (v Sársku, v Bavorsku iba v obciach s prevažne katolickým obyvateľstvom)

Október

3. október (utorok) – Deň zjednotenia Nemecka 
31. október (utorok) – Deň reformácie (v Braniborsku, Meklenbursku-Prednom Pomoransku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku)

November

1. november (streda) – Sviatok všetkých svätých (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcii, Sársku) 
22. november (streda) – Deň pokánia a modlitieb (v Sasku)

December

25. december (pondelok) – Prvý sviatok vianočný 
26. december (utorok) – Druhý sviatok vianočný